สนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

AiMASK คืออะไร...

คือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกัน ในช่วงโควิด-19 โดยระบบจะคอยรายงานสถิติการสวมใส่หน้ากากอนามัยของคนไทยโดย ตรวจจับจากระบบปัญญาประดิษฐ์
สถิติการสวมหน้ากากอนามัย
ประจำวันที่
ข้อมูลจากกล้องสำรวจ
ภาพรวมการสำรวจข้อมูล
ใส่หน้ากากถูกต้อง

0%

ใส่หน้ากากไม่ถูกต้อง

0%

ไม่ใส่หน้ากาก

0%

ใส่หน้ากากอนามัย

0%

ใส่หน้ากาก N95

0%

ใส่หน้ากากผ้า

0%

รายงานประจำวัน
สถิติเเยกรายเขต
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ประจำวันทีี่ )
จำนวนเขตที่สำรวจ (จาก 35เขต)

0 เขต

จำนวนกล้องที่สำรวจ (จาก 108ตัว)

0 ตัว

ใส่หน้ากากถูกต้องเกิน 95%

0 เขต

สถิติการสวมหน้ากากอนามัย
โดย TCELS ตามจุดต่างๆทั่วประเภท
ประจำวันที่ ( วันที่มีข้อมูลล่าสุด )
จำนวนสำรวจ
0 ราย
ข้อมูลจากกล้องสำรวจ
ใส่หน้ากากถูกต้อง

0%

ใส่หน้ากากไม่ถูกต้อง

0%

ไม่ใส่หน้ากาก

0%


Open source

ฐานข้อมูลเเละโมเดลที่เปิดให้นักพัฒนานำไปใช้งาน