ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัย | AiMASK
แผนที่เเสดง การใส่หน้ากากอนามัย
ที่สำรวจในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด
0 เขต
(จากทั้งหมด 35เขต)
0 จุด
(จากทั้งหมด 108จุด)
เขต
<90 %
เขต
<95 %
*ประมวลผลภาพจากกล้องวงจรปิด ณ. จุดต่างๆ ตามแผนที่ผ่านระบบ AiMASK

รายงานประจำวันที่

ร้อยละการใส่หน้ากากอนามัยในกรุงเทพมหานคร

กลุ่มตัวอย่าง 0 คน

ใส่หน้ากากถูกต้อง

0%

หน้ากากอนามัย

0%

หน้ากากN95

0%

หน้ากากผ้า

0%

ใส่ไม่ถูกต้อง

0%

ไม่ใส่หน้ากาก

0%