ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัย | AiMASK
ร้อยละการใส่หน้ากาก ไม่ถูกต้อง และ ไม่ใส่หน้ากาก

ประชาชนมีเเนวโน้ม

ใส่หน้ากากถูกน้อยลงในช่วงเย็นยกเว้น วันอาทิตย์

ค่าเฉลี่ย

ช่วงเช้า

7.00 - 8.00

NaN %

ค่าเฉลี่ย

ช่วงเย็น

17.00 - 18.00

NaN %

รายงานประจำสัปดาห์ ของวันที่

ร้อยละการใส่หน้ากาก ถูกต้อง

วิเคราะห์จากกล้องวงจรปิดที่สำรวจ 35เขต 108จุดในกรุงเทพมหานครฯ